Последни Новини
Галерия

За нас

,,АГО – МЕС” ЕООД

,,АГО – МЕС” ЕООД е създадена от 2009г., но корените в сектора датират още от 1950г, при което старият занаятчия тогавашен търговец на живи животни, дядо на управителя търгува с живи животни и месо, след което  се предава от поколение на поколение, съответно баща и син, като основната дейност е търговия с месо.

През 2015г. фирмата открива собствен месодобивен цех,, Кланица” отговарящо на всички европейски стандарти за изкупуване на живи животни, добиване, съхранение и експедиране на трупно месо, като има внедрена НАССР система.

Кланичните животни се селектират лично от управителя след което преминават към ,,Кланицата”, защото нашият девиз е:

,,традиционно българско качество с европейски изисквания и стандарти”
 
Месодобивът е специфичен отрасъл:  комбинация от занаятчийство и наука, ето защо бъдеще без минало не може да е прозрачно. За това е важно да се знае!

Месната промишленост е една  от основните отрасли на хранително-вкусовата промишленост.
С продукцията си тя спомага за задоволяване на енергийните потребности на човешкия организъм. Месните хранителни продукти задоволяват значителна част от жизнено необходимите му белтъци и мазнини.
По тази причина биологичната стойност на храната на съвременния човек, При нарастващата роля на умствения труд, в най-голяма степен се определя от количеството на съдържащите се белтъци особено от животински произход.

Месото представлява сложен комплекс от тъкани, от който най-голямо значение за хранителната му стойност имат мускулната и съединителната тъкан.